Παρασκευή, 6 Αυγούστου, 2021

1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων, Μουσικής και Θεάτρου

Ρoή Ειδήσεων

1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων, Μουσικής και Θεάτρου

1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου και την ενίσχυση μουσικών δράσεων και μουσικών φεστιβάλ το 2021

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.421.532,80 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου και την ενίσχυση μουσικών δράσεων και μουσικών φεστιβάλ το 2021. Ποσό 600.00 ευρώ διατίθεται για μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ το 2021. Το ποσό των 527.532,80 ευρώ διατίθεται για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού. Επιχορηγήσεις ύψους 250.000 ευρώ διατίθενται σε προτάσεις έργων με αντικείμενο το θέατρο, ενώ με 44.000 ευρώ επιχορηγούνται προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη μουσική.

Αναλυτικά,

Α. Μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 600.000 ευρώ ή/και αιγίδας κατά περίπτωση, αφορά 131 προτάσεις για μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ το 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 7ης Ιανουαρίου 2021 .

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Γιώργο – Εμμανουήλ Λαζαρίδη, σολίστ – συνθέτη

2. Νίκο Αθηναίο, διευθυντή ορχήστρας

3. Δημήτρη Μπουζάνη, διευθυντή χορωδίας

4. Γιώργο Φακανά, σολίστ jazz – σύγχρονης μουσικής

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως Πρόεδρος

6.  Πολυξένη Λιβά, προϊσταμένη του τμήματος Μουσικής της Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως αναπληρώτρια της Προέδρου

εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των εκατόν τριάντα ενός (131) φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικής, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση ή μη αιγίδας κατά περίπτωση.

 

Β. Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 527.532,80 ευρώ και αιγίδας αφορά 61 προτάσεις για Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 1ης Φεβρουαρίου 2021 μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Σταματία Χατζηνικολάου, πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και επίτιμη διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ

2. Φίλιππο Μαζαράκη– Αινιάν, επιμελητή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

3. Καλή Τζώρτζη, επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

4.  Μαρία Αυγούλη, επίτιμη διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

5. Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

εξέτασε λεπτομερώς εβδομήντα εννέα (79) προτάσεις, οι οποίες υποβλήθησαν από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και παροχή αιγίδας.

Γ. Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου

Με το ποσό των 250.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά τριάντα εννέα (39) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για την υποβολή πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου για το 2021.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Γεώργιο Σαμπατακάκη, επίκουρο καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

2. Χρυσούλα (Χρύσα) Καψούλη, ηθοποιό – σκηνοθέτιδα

3. Δήμητρα Κονδυλάκη, δραματολόγο, διδάκτορα Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και σύμβουλο καθηγήτρια στο μεταπτυ-χιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

4. Μαρίνα Κοτζαμάνη, θεατρολόγο και καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου του ΥΠ.ΠΟ.Α, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Άννα Καλαφατάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της ίδιας διεύθυνσης

6. Άννα Καλαφατάκη, προϊσταμένη  του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της ίδιας διεύθυνση,

μελέτησε διεξοδικά τα συνολικά εβδομήντα δύο (72) αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση σε τριάντα εννέα (39) φορείς.

Δ. Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής

Με το ποσό των 44.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά οκτώ (8) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής για το 2021.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Ζιάβρα Γεώργιο, αρχιμουσικό

2. Λαπιδάκη Μιχάλη, συνθέτη, καθηγητή Α.Π.Θ.

3. Σαμπροβαλάκη Ιωάννη, μουσικολόγο, μέλος Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, διδάσκων Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου

4. Στεφάνου Δανάη-Μαρία, μουσικολόγο, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ.

5. Αλεξομανωλάκη Μαργαρίτα, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών, ως Πρόεδρο

εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των 18 φορέων, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα, ανά περίπτωση την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση αιγίδας ή μη αιγίδας.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις εγκεκριμένες προτάσεις:

Πίνακας επιχορηγήσεων μουσικών δράσεων και φεστιβάλ:

<td class=”ms-rteTable-default” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 7px 5px 6px; b

Α/Α Επωνυμία Φορέα Τίτλος δράσης, τόπος διεξαγωγής και ημερομηνία Είδος αιτήματος Ποσό επιχορήγησης Χορήγηση αιγίδας
1  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ FONDATION KALOY “Ταξίδι στην Ιθάκη”

 

Δημοτικό θέατρο Κορίνθου

 

 Από 30-11-2021

 έως 15-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 € ΝΑΙ
2 ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ 1o Διαδυκτιακό Φεστιβάλ Δυτικής Ελλάδας

 

Θέατρο Επίκεντρο +, Πάτρα

 

Από 05-05-2021

 έως 15-05-2021

Επιχορήγηση 5.000 €
3 Opus Cultural Production “Opus” 2021 Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής

 

Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, Αμφιθέατρο Παντελής Ζερβός, Αμφιθέατρο του Wyndham Ramada Loutraki Poseidon Resort

 

Από 01 έως 04-07-2021

 

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 € ΝΑΙ
4 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ “Και όλα τ’αλλάζει…το  φεγγάρι!”

 

Αύλειος Χώρος αίθουσας “Δ. Χατζής”, Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων

 

Από 17-07-2021

 έως 25-07-2021

Επιχορήγηση 3.000 €
5 AρΤρι – Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία μουσικών παρεμβάσεων “Μουσικό Χωριό 2021”

 

Άγιος Λαυρέντιος Πήλιο Νομού Μαγνησίας

 

Από 01-08-2021

 έως 31-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €  

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ «Μουσικοί ορίζοντες στις διαδρομές ενός σύγχρονου πολιτισμού»

 

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου & Δημοτικό θέατρο Άλσους Βεΐκου

 

Από 03-09-2021

 έως 05-09-2021

Επιχορήγηση 3.000 €
7 ΚΕΔΡΟΣ ΣΥΝ 14ο Διεθνές Φεστιβάλ κλασικής  μουσικής και θερινή μουσική  Ακαδημία

 

Kipriotis Village Resort Hotel & Kos International Convention Center – Κως

 

Από 14-07-2021

 έως 22-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 € ΝΑΙ
8 ARTIS GRATIA AMKE 15η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας  Η σύγχρονη ελληνική μουσική  δημιουργία. Συναυλίες, Σεμινάρια, Διαλέξεις

 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ” ΜΟΥΣΙΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΟΡΦΕΥΣ” ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Από 20-07-2021

 έως 27-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 € ΝΑΙ
9 Mission Art αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεία 15ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ  Αίγινας

 

Παραλία της Αύρας – Αίγινα

 

Από 14-08-2021

 έως 28-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

25.000 € ΝΑΙ
10 Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής  

 

17ο ΔΙΕΘΝΕΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΣΥΡΟΣ 2021

 

Θέατρο Απόλλων, Μικρό Αμφιθέατρο Μέγα Γιαλού – Σύρος

 

Από 06-08-2021

 έως 15-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €  

ΝΑΙ

11 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ” 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΛΩΝ “Ελληνική Μουσική – Έλληνες Συνθέτες”

 

Κεντρική Πλατεία Θεσπρωτικού, Λίμνη Ζηρού Πρεβέζης

 

Από 31-07-2021

 έως 01-08-2021

Επιχορήγηση 5.000 €.
12 ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας 5o Φεστιβάλ “Διεθνείς Μουσικές  Ημέρες Καλαμάτας”

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

Από 23-07-2021

 έως 05-09-2021

 

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 € ΝΑΙ
13 ΤΕΧΝΗ-ΨΥΧΗ 5ο Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου

 

Πύλη του Αγίου Παύλου (Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου), Οπλοθήκη De Milly και Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου

 

Από 09-07-2021

 έως 11-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €  

 

ΝΑΙ

 

 

14 INTRARTI – Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία 6ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής  Κουφονησίων 2021

 

Οικία Μιχαηλίδου, Κουφονήσια

 

Από 16-07-2021

 έως 20-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 € ΝΑΙ
15 Re- Solution – Προώθηση της  καλλιτεχνικής δημιουργίας 9ο Syros Jazz Festival – Αφιέρωμα στην ελληνική  τζαζ σκηνή

 

Θέατρο Απόλλων / Αίθριο Κτιρίου Κορνηλάκη Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης / Καφέ Plastico

 

Από 25-08-2021

 έως 29-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

15.000 € ΝΑΙ
16 OLIPOLI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Anopolis World – music festival

 

Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

 

Από 23-06-2021

 έως 25-06-2021

Επιχορήγηση 6.000 €
17 ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΡΟΚ Chania Rock Festival 2021

 

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων

 

Από 30-07-2021

 έως 31-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 € ΝΑΙ
18 MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης & Πολιτισμού ΑΜΚΕ Electric Nights 2021 Φεστιβάλ Zωντανής Hλεκτρονικής Mουσικής *** DIY & Noise τέχνες Live πειραματική  ηλεκτρον. μουσική Cross-media αυτοσχεδιασμός.

Αθήνα

Από 08 έως 09-10-’21

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 € ΟΧΙ
19 ΑΝΘΟΣ-ΦΟΥΓΑΡΟ Α.Μ.Κ.Ε FOUGARO JAZZ FESTIVAL #9

 

FOUGARO ARTCENTER Ναύπλιο

 

Από 17-09-2021

 έως 19-09-2021

Επιχορήγηση  

4.000 €

20 ERGON ENSEMBLE – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ Hans Abrahamsen (*1952)
”Schnee” (2008) Δέκα Κανόνες για Εννέα όργανα με ταυτόχρονη προβολή βίντεο 

Αθήνα

Από 01-10-2021

 έως 30-12-2021

Επιχορήγηση 6.000 €
21 Be Artive μη κερδοσκοπικη  εταιρεία Music Diaries International Workshop Festival / Διεθνές  εργαστηριακό φεστιβάλ μουσικής  «Μουσικά Ημερολόγια»

 

Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκη

Από 05 έως 10-07-21

Επιχορήγηση και Αιγίδα 5.000 € ΝΑΙ
22 NATURE LOVES COURAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NATURE LOVES COURAGE FESTIVAL

 

Fortuna Music Club, Σούγια – Νομός Χανίων

 

Από 27-08-2021

 έως 30-08-2021

Επιχορήγηση 8.000 €
23 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Summer Music Performance Program 2021 (Καλοκαιρινό  Μουσικό Πρόγραμμα 2021)

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αρχαιολ. Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αμερικανικό Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ και Αμφιθέατρο του Δήμου Πανοράματος

Από 24-06-2021 έως 04-07-2021

Επιχορήγηση 5.000 €
24 ΔΗΩ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ