Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

Σε δημόσια διαβούλευση το πέμπτο σχέδιο νόμου της αθλητικής μεταρρύθμισης

Ρoή Ειδήσεων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως και τις 22 Νοεμβρίου, τέθηκε το σχέδιο νόμου «Αθλητικός εθελοντισμός, Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το 5ο κατά σειρά του Υφυπουργείου Αθλητισμού, είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Οκτωβρίου και αποτελεί τη συνέχεια της μεταρρύθμισης, η οποία σταδιακά και στοχευμένα υλοποιείται στον τομέα του αθλητισμού.

Στο σχέδιο νόμου εισάγεται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που  μεταξύ άλλων προβλέπει:

Για τον Αθλητικό Εθελοντισμό

 • Δημιουργείται η ψηφιακή πλατφόρμα «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (ΕΔΑΕ)».
 • Προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.
 • Εκπονείται ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού.

Για Αθλητισμό Αναψυχής και Άθληση για Όλους

 • Οριοθετείται η έννοια του αθλητισμού αναψυχής και της «Άθλησης για Όλους» και ορίζονται οι διοργανώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους ως οι αθλητικές διοργανώσεις που δεν έχουν αγωνιστικό χαρακτήρα.
 • Ιδρύονται σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους.
 • Δημιουργούνται κλάδοι άσκησης, όπου ομαδοποιούνται οι δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, ενώ, για κάθε κλάδο άσκησης, συστήνεται Ομοσπονδία.

Για τον Πνευματικό Αθλητισμό

 • Οριοθετείται νομικά ο πνευματικός αθλητισμός, που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και μειωμένη φυσική δραστηριότητα και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τα αθλήματά του.
 • Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα εγγράφονται στη Γ.Γ.Α. και λαμβάνουν ειδική αθλητική αναγνώριση.
 • Δημιουργείται πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης για τα πνευματικά αθλήματα.

Για τον Ηλεκτρονικό Αθλητισμό/e-sports

 • Ρυθμίζεται ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, αναγνωρίζοντας ως ηλεκτρονικά αθλήματα όσα έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο.
 • Η αναγνώριση αφορά μόνο σε αναγνωρισμένα αθλήματα και δεν αναγνωρίζονται τα παιχνίδια βίας.
 • Ο αθλητής συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού και μπορεί να είναι μέλος σε μια μόνο ομάδα.
 • Προβλέπεται η ίδρυση σωματείων με αντικείμενο την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αθλημάτων.

Για τον Εργασιακό Αθλητισμό

 • Οριοθετείται ο εργασιακός αθλητισμός για τις αθλητικές δραστηριότητες.
 • Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο φορέων.
 • Θεσπίζεται η κάρτα υγείας εργαζομένου, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο κάθε αθλούμενου εργαζόμενου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ