Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2022

Ο Δ. Καλαμαριάς προωθεί τη θετική ψυχολογία και τη θετική συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία!

Ρoή Ειδήσεων

Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+“Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW)”. Πρόκειται για ένα εκ των μόλις έντεκα προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί από τη δράση Key Action 3 European Policy Experimentation του Erasmus.

Το πρόγραμμα που εφάρμοσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, μέσω της Δ/νσης Προσχολικής αγωγής, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη Θετική Ψυχολογία και ο δεύτερος την Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς. ο Δήμος Καλαμαριάς συμμετείχε εφαρμόζοντας το πρόγραμμα σε 3 παιδικούς σταθμούς: στη Μπίλλειο Στέγη Νηπίων, στον Β΄ Παιδικό Σταθμό και στον Παιδικό Σταθμό του Φοίνικα, με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην προσχολική ηλικία.

«Επενδύοντας στα παιδιά επενδύουμε στο μέλλον και θέλουμε το αύριο να είναι σταθερό, αισιόδοξο και με ανθρώπους που έχουν εν συναίσθηση, γιατί όλες οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι πιο σημαντικό είναι το EQ από το IQ. Στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς μας, θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Εύα Ντόντη-Μπανιώρα.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Πορτογαλία. Εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν στην Κύπρο για να συζητήσουν τι έχουν κάνει τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, οι συμμετέχοντες συζήτησαν αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ProW, που αφορά την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικές δράσεις και κατά πόσο η παρέμβαση ενίσχυσε την ικανότητά τους στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους με στόχο την εδραίωση της αποφασιστικότητας και τη βελτίωση του αισθήματος της αυτοαξίας. Εξάλλου η βασική υπόθεση του ProW είναι ότι η ενίσχυση της ευημερίας των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και η ανάπτυξη της ικανότητας τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα προώθησης θετικής συμπεριφοράς, θα έχει άμεση επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση και αυτό-αποτελεσματικότητα, ενώ θα μειώσει και τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης τους.

Ήταν μια γόνιμη ευκαιρία να συγκρίνουν τις απόψεις τους και να ενημερωθούν για τις ενέργειες που γίνονται σε κάθε χώρα.
Τέλος οριστικοποιήθηκε ο χρονοπρογραμματισμός των επόμενων ενεργειών που αφορούν τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος και τη διάχυση των αποτελεσμάτων έχοντας σχεδιάσει δια ζώσης, εξ αποστάσεως και μεικτού τύπου συναντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση των καλών πρακτικών, αξιοποιώντας τις αρχές της θετικής συμπεριφοράς. Η επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων τεσσάρων χωρών θα γίνει στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2022 στο Ρέθυμνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ