Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

Νομοσχέδιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο των εταιρειών – Τεχνοβλαστών (spin-off)

Ρoή Ειδήσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά και στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Τεχνοβλαστών (spin – off), το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Αφορά στην απλοποίηση και αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών -τεχνοβλαστών (spin-off), δηλαδή των εταιρειών που αναφύονται από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια, επενδύοντας στην τεχνογνωσία που παράγεται.
 • Για πρώτη φορά τίθεται ένα πλήρες και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστών από τα Πανεπιστήμια και τους Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:
  • Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ερευνητικών οργανισμών με ευελιξία για την ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιριών.
  • Δυνατότητα ίδρυσης και συμμετοχής στις εταιρείες τεχνοβλαστών όλων των κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
  • Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και της διαδικασίας ίδρυσης εταιρειών spin off.
  • Ενίσχυση του ρόλου των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, ως διακριτών δομών.
  • Δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστών σε συνεργασία με άλλους Ερευνητικούς Οργανισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ