Σάββατο, 21 Μαΐου, 2022

Θεσμοθέτηση των πρώτων 6 Περιοχών Άνευ Δρόμων «Απάτητα Βουνά»

Ρoή Ειδήσεων

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσμοθετεί -με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- τα «Απάτητα Βουνά».

 • Πρόκειται για ορεινές περιοχές Άνευ Δρόμων με  περιμετρική ζώνη ενός χιλιομέτρου στις οποίες απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων και η δημιουργία τεχνητών επεμβάσεων, που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.
 • Οι περιοχές που θα ενταχθούν στα «Απάτητα Βουνά» είναι: Λευκά Όρη, Σάος, Σμόλικας, Τύμφη, Ταΰγετος και Χατζή. Ειδικότερα στις περιοχές αυτές:
  • Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, η επέκταση των υφιστάμενων, καθώς και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρηση τους.
  • Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης.
  • Εξαιρούνται από τους περιορισμούς έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας.
  • Εξαιρούνται των απαγορεύσεων έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.).
 • Σημειώνεται ότι τα «Απάτητα Βουνά»:
  • Αποτελούν ένα φρένο στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος, χωρίς να βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις. Ο οικοτουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή που παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη βιοποικιλότητας και αισθητικής τοπίου.
  • Συνεισφέρουν στη διατήρηση της φυσικής βιοποικιλότητας.
  • Δεσμεύουν άνθρακα και μειώνουν τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου.
  • Ρυθμίζουν και προστατεύουν τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ