Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

Η “Λευκή Βίβλος” λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας

Ρoή Ειδήσεων

Την “Λευκή Βίβλο” λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για ένα πολιτικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στην συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης. Για να μπορέσει να υποστηριχθεί η νέα λειτουργία, αλλάζει ριζικά και εκσυγχρονίζεται η φύση και ο χαρακτήρας της Αστυνομίας. Η Αστυνομία του 21ου αιώνα έχει τα παρακάτω εννέα χαρακτηριστικά:

“Πράσινη”: Ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης, χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αξιοποίηση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
“Έξυπνη”: Χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομικών συστημάτων στην επιχειρησιακή της λειτουργία.
“Ψηφιακή”: Περιορισμός των εγγράφων, αξιοποίηση συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες.
“Εξωστρεφής”: Επικοινωνία, ενημέρωση των πολιτών, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λογοδοσία.
“Αλληλέγγυα & Εθελοντική”: Συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού.
“Αποτελεσματική”: Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, αξιοποίηση ευέλικτων μονάδων αστυνόμευσης για την ενδυνάμωση της άμεσης ανταπόκρισης στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και της βίας. Υλοποίηση προγραμμάτων εξοπλισμού.
“του Ανθρωπίνου Δυναμικού”: Αξιολόγηση και διαρκής ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, ενίσχυση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης.
“Προσβάσιμη”: Παρεμβάσεις σε κτήρια, υποστήριξη των πολιτών ΑΜΕΑ, ενίσχυση των δράσεων διαπολιτισμικής αστυνόμευσης και κοινωνικής διαμεσολάβησης.
“Επιτελική και Αποκεντρωμένη”: Επιτελικός σχεδιασμός και λειτουργία σε κεντρικό επίπεδο και ενίσχυση της αποκέντρωσης των δυνάμεων, με τη δημιουργία ισχυρών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ